บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

รหัสงาน: BK-258081 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

รหัสงาน: BK-258081 | สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Tester

รายละเอียดงาน :
- Preparing testing documentation, test cases, and test scenarios.
- Understand requirements, Translation into a test case
- Performing test cases identify problems and help with problem analysis, debug and resolutions.
- Work as per testing schedule
- Provide status report Lead Tester
- Setup and explain in part of API to partners


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. Male / Female
2. Bachelor's degree or higher in IT or a related field.
3. Good analytical and problem-solving skills.
4. Good command of written and spoken in both Thai and English.
5. Strong interpersonal communication skills
6. At least 2 years of experience in application testing, software testing, or system testing will be a benefit
7. Knowledge of SQL command or API will be a benefit
8. Experience with the travel industry will be a benefit


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  1 ปี
 • ประเภทงาน:

 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:

  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿20,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ:
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ทำงานที่บ้านได้

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับบริษัททัวร์ โรงแรม และสายการบิน