บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

รหัสงาน: BK-258248 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

รหัสงาน: BK-258248 | สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

System Support

รายละเอียดงาน :
- ตรวจสอบระบบการจองการจองห้องพัก จองรถรับส่ง จองทัวร์ และ แพคเกจได้
- สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าทั้งหมดผ่านช่องทางต่างๆของบริษทได้ (เช่น tickets skype email and phone calls)
- สามารถแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบและทำงานกับลูกค้าต่างประเทศได้
- ติดตามปัญหาต่างๆ และ คำขอของลูกค้าที่รอดำเนินการได้
- สามารถประสานงานกับทีมอื่นในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ชาย / หญิง
ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาด้านคอมพิวเตอร์ และ การท่องเที่ยว การโรงแรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในการเขียน การฟัง และการพูด
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PC, อินเทอร์เน็ต
- มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
- มีความเป็นมืออาชีพและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาได้
- ความสามารถในการจัดการกับความหลากหลาย
- มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การบริการลูกค้า หรือ ผู้ทดสอบระบบ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  อนุปริญญา
 • ประเภทงาน:

 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:

  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ทำงานที่บ้านได้

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับบริษัททัวร์ โรงแรม และสายการบิน