บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด

รหัสงาน: BK-258179 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด

รหัสงาน: BK-258179 | สถานที่ทำงาน: คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย

CS EXPORT

  •  ประสานงานกับทางต่างประเทศ
  •        ประสานสานงานกับทางลูกค้าและสายเรือ
  •     จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น BL,SUBMIT SI VGM
  •     จัดทำ BOOKING CONFIRMATION ให้ลูกค้า
  •     ประสานงานกับทางลานตู้ CONTAINER
  •     งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปิดกิจการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งประเภทกิจการเป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศและดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า จัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้าและส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากรและบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้าตู้และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ไปถึงท่าเรือหรือสถานที่ใดๆแล้วแต่ลูกค้าต้องการ และบริษัทมีการบริการจัดการในด้านเดินพิธีการนำเข้าและส่งออกไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลก