บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

รหัสงาน: BK-258249 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

รหัสงาน: BK-258249 | สถานที่ทำงาน: จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย

ธุรการเร่งรัดหนี้สิน

-           ไม่จำกัดเพศ

-           อายุไม่เกิน 30 ปี

 

-           การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป

-           มีเงินเดือนประจำ / คอมมิชชัน / เบี้ยขยัน/ โบนัส

-           เวลาทำงาน 8.30 – 17.30 /  จันทร์ – ศุกร์ และ เสาร์สุดท้ายของเดือน

-           สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

*******สนใจส่งประวัติมาที่ E-mail : Contact @ accon.co.th


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทงาน:

 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย
 • สถานที่ทำงาน:

  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿12,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน

บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการแก่ลูกค้าดังนี้

1. รับว่าความคดีเช่าซื้อให้แก่สถาบันการเงิน ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ
2. ให้บริการสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
3. ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแก่ธุรกิจทั่วไป
4. ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ตั้งแต่ก่อนฟ้อง จนถึงงานบังคับคดี
5. รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย, คัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการทั่วไป
6. จัดทำเอกสารประกอบการตัดหนี้สูญ โดยเฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีมูลหนี้เกินกว่า 500,000 บาท

ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้าน HR และการบริหารจัดการหนี้กว่า 25 ปี