บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

รหัสงาน: BK-258052 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

รหัสงาน: BK-258052 | สถานที่ทำงาน: หลักสี่, กรุงเทพ, ประเทศไทย

ธุรการ

-          - พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย

-          - จัดทำหนังสือ เอกสารรายงานต่าง ๆ ให้กับทางราชการและบริษัทเอกชน

-          - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

-          - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจวิศวะอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:

  หลักสี่, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน