บริษัท สอบติดเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

รหัสงาน: BK-257812 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริษัท สอบติดเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

รหัสงาน: BK-257812 | สถานที่ทำงาน: พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Android Developer

* วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
* วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชั่น ให้สามารถทำตามความต้องการได้
* ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยี ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชั่นได้
* สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อทำให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
* มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
* มีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบน Smartphone Android ด้วย JAVA และ Kotlin
* มีความรู้ความเข้าใจ OOP
* มีประสบการณ์การใช้งาน XML, JSON, SQLite
* หากมีประสบการณ์ด้าน Kotlin, React Native, C, C++, PhoneGap, Cordova, Xamarin, ionic, Architectural patterns: MVC, MVP, MVVP, VIPER, Test-driven development (TDD), Unit testing, Instrumentation testing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:

 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:

  พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿20,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท สอบติดเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

บริษัท สอบติดเอ็ดูเทนเมนท์ จำกัด เป็นผุ้บุกเบิกแอปทางการศึกษา (EdTech) รายแรก ๆ ของไทย ปัจจุบันเรามีแอป สอบติดจูเนียร์ / สอบติดแอดมิชชั่น และสอบติดข้าราชการ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแนะแนวการศึกษา และทำข้อสอบออนไลน์ ทั้งระดับประถม - มัธยม - ข้าราชการ มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 คน