บริษัท สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จำกัด

รหัสงาน: NB-8461 | สถานที่ทำงาน: นนทบุรี, ประเทศไทย
01 กุมภาพันธ์ 2564 พิมพ์ แจ้งปัญหา แชร์

บริษัท สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จำกัด

รหัสงาน: NB-8461 | สถานที่ทำงาน: บางใหญ่, นนทบุรี, ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา

รายละเอียดของตำแหน่งงาน

1.สำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบตามข้อกำหนด

2.เขียนแบบและออกแบบตามข้อตกลงของลูกค้าในแต่ละโครงการ

3.ตรวจสอบความถูกต้องในแบบงานก่อนส่งแผนกผลิตฯ

4.ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกฯ

5.ควบคุมและดูแลการทำงาหน้างานก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนด

6.จัดทำรายงานการก่อสร้าง

7.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแผนกผลิตและวิศวกรรม

8.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO9001

9.ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

10.ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย

11.ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ

สวัสดิการ

 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฝึกอบรม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีความอดทน

2. มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา

3. วางแผนในการทำงาน

4. มีความคิดสร้างสรรค์,มีความเป็นผู้นำ

5.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

6.อายุ 25-35 ปี

ความสามารถของผู้สมัคร

มีประสบการณ์ 2  ปีขึ้นไป 

**  ทักษะภาษา : อังกฤษ

ทักษะคอมพิวเตอร์ : Ms Excel, Ms PowerPoint, Visio, AutoCAD, Photoshop และ สามารถออกแบบ/เขียนแบบโครงสร้างเหล็ก ค.ส.ล.(คอนกรีตเสริมเหล็ก)


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
 • สถานที่ทำงาน:

  บางใหญ่, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  ฿20,000 - ฿25,000/เดือน (ไม่มี)

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต

บริษัท สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จำกัด

ข้อมูลของบริษัท

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นและพัฒนาผลงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองโลก ในการสื่อสารข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ