บริษัท ฟาร์-อี จำกัด

รหัสงาน: CM-2591 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

บริษัท ฟาร์-อี จำกัด

รหัสงาน: CM-2591 | สถานที่ทำงาน: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Accountant/บัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติเชิงบวก
4. เรียนรู้ได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน
2. ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง
3. งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้
4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปยอดลูกหนี้คงค้าง
6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ยื่นภาษีประจำเดือน
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

188/30 หมู่ 7 เชียงใหม่ บิสสิเนส เซ็นเตอร์ 2 อาคาร FAR-E ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  1 ปี
 • ประเภทงาน:

 • สถานที่ทำงาน:

  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าทำงานล่วงเวลา
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท ฟาร์-อี จำกัด
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที