บจก.ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่

รหัสงาน: BK-258250 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

บจก.ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่

รหัสงาน: BK-258250 | สถานที่ทำงาน: ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Manager (Investment Banker)/ผู้จัดการ /AVP/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Job Highlights

● Accounting, Finance

● Corporate Finance

● Investment Banking, IPO, M&A transaction and SEC regulations

 

Job Description Responsibilities:

● Develops financial analysis and financial model for the valuation of securities such as pricing for offerings or M&A transaction

● Conducts due diligence process

● Conducts researches to perform various analysis in preparation for pitching with clients

● Produces presentation materials to convey key messages, prepares and reviews valuation of a business

● Assists deal execution process including corporate finance, regulatory and marketing process

● Drafts and prepares prospectus and/or information memorandum and/or road show materials

● Assists senior bankers in servicing and maintains client relationship

 

Requirements:

● Master Degree in Finance or Accounting

● Excellent in spoken and written English

● Experienced in IPO process for SET


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:

  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

บจก.ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีประสบการณ์ในงานด้านวาณิชธนกิจมากกว่า 20 ปี

ด้านตลาดเงิน (Financial Market) และ ด้านตลาดทุน (Capital Market)