งาน ตรวจสอบบัญชี 178 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-236369
Assistant Manager - Accounting (GL)

รายละเอียดงาน

 • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานสมุทรสาคร, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน
 • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและควบคุมการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกรายการจ่าย ในใบสำคัญจ่าย จำนวนเงิน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันครบกำหนดการจ่ายเงิน และตรวจเอกสารประกอบการจ่าย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี 
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี ด้านบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม SAP 
 • มีความรู้ด้านการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

APPLY NOW:

 

Human Resources Department

 

Yan Wal Yun Corporation Group Co.,Ltd.767 Wat Pai Ngoen Rd, 

Tung Wat Don, Sathorn Bangkok 10120  

 

สำนักงานใหญ่ 02-674-7990-9 ต่อ 913

 

โรงงานสมุทรสาคร  034-822 200 - 2 ต่อ 910

 

Mobile : 091-119-9095

 

สมัครผ่าน Link https://docs.google.com/forms/d/18KnzVFJz5yNDC5yUV5TnnOv5MOdPtjlKtzhzfViaOKk/edit?ts=5d562ed2 

 

ID Line : hrmho

 

www.deksomboon.com

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿35,000 - ฿55,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
http://www.healthyboy.com/home.html
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที