งาน Yamato Unyu Thailand Co., Ltd. 17 ตำแหน่ง

24 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-67497
CS-House Moving /เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ แผนกขนย้าย ด่วนมาก !!!

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นและSale ชาวญี่ปุ่น
 • จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ N3
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทนสูง
 • คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-25 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

   สวัสดิการ

  • ค่าภาษาญี่ปุ่น
  • ประกันกลุ่ม สุขภาพและอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดฟอร์มบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • อื่นๆ

  Contact:
  Human Resource Dept.
  Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.
  1617 Soi 33 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

  Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที