18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65152
Software Developer/Senior Software Developer (2 positions)

Responsibilities:

 • Identify and coordinate new software program module opportunities, e.g. Bangkok customs filing Plan and coordinate maintenance and improvement of existing software
 • Work with customers and partners on software solution needs. Run local Scrum procedures
 • Collaborate with Germany on software development standards, and implement them
 • Supervise product tests Ensure proper documentation of new software modules Clearly and regularly communicate with management and technical support colleagues
 • Recommend improvements to existing software programs as necessary

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or equivalent education
 • Experience in Windows and web software development
 • Experience with Scrum or Prince2Demonstrated knowledge of Visual Studio, C#, HTML5, CSS, Javascript, and/or web design
 • Good knowledge of MS SQL Server and T-SQL 
 • Good interpersonal skills, with a focus on keeping a team motivated and happy
 • Ability to work independently and reliable
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Strong attention to details and to the end result
 • Fluent English 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Seabra Trans International Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที