15 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-46799
(Executive Secretary Good English)/เลขานุการผู้บริหาร

หน้าที่งาน         :             

 • ดูแลและจัดตารางนัดหมายผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปมติและจัดทำรายงานการประชุม
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย              
 • คุณสมบัติ         :  

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป 
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point ได้ดี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีที่พักอยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียงและพร้อมที่จะเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ติดต่อสอบถามการสมัครงาน
  02-0616898 หรือ 098-2627558  ฝ่ายบุคคล


 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   1 ปี
  • สถานที่ทำงาน:
   บึงกุ่ม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

  SAHAPAN PATTANA PRODUCTS CO., LTD.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที