งาน Phuket Island Property Services Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

15 เมษายน 2562
รหัสงาน: PH-1283
Customer services co-ordinator

คุณสมบัติ:
- มีประสบการณ์ในแผนกต้อนรับ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความมั่นในและสามารถแก้ไขสถารการณ์เฉพาะหน้าได้
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี ปรับตัวได้ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี

สวัสดิการ:
วันหยุด 1 วันต่อประจำสัปดาห์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน หลังจากทำงานครบ 1 ปี สูงสุด 14 วัน
ประกันสังคม
ค่าน้ำมัน
เซอร์วิสชาร์จ
ยูนิฟอร์ม

เวลาเข้างาน
8.30-17.30 น
 

เอกสารการสมัครงาน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาวุฒิการศึกษา
ใบผ่านงาน

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  เชิงทะเล, ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ

Phuket Island Property Services Co., Ltd.
https://www.phuketvillarentals.com/