15 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-64066
Traffic Engineer/Transportation Engineer/วิศวกรจราจร/วิศวกรขนส่ง

Job Description:

 • ทำงานในตำแหน่งวิศวกรจราจร โตยเป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำที่ศูนย์ควบคุมจราจร ลาดกระบัง มอเตอร์เวย์ กรมทางหลวง
 • ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในกรณีที่มีการจราจรติดขัดหรือมีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา Mobile App ชื่อ M Traffic (iOS/Android)
 • พิกัดที่ทำงาน https://goo.gl/maps/cXZuSv5FGEu
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30
 • หยุดตามวันหยุดราชการ 
 • การทำงานครั้งแรก สัญญา 1 ปี
 • ทดลองงาน 3 เดือนแรก
 • เงินเดือน 25,000-50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)

Job Responsibilities:

 • ประจำที่ศูนย์ควบคุมจราจร ให้คำปรึกษาด้านงานจราจรบนมอเตอร์เวย์
 • เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงความปลอดภัย
 • เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการจราจร เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการจราจร
 • จัดทำบทวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานของศูนย์ฯ
 • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น
 • จัดทำ presentation เพื่อรายงานความก้าวหน้าเดือนละ 1 ครั้ง
 • ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ภัย แขวงการทาง ตำรวจทางหลวง
 • เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมจราจร นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ ให้แก่ผู้เยี่ยมชม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Requirements:

 • จบปริญญาโทวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Word, MS Powerpoint, MS Excel ได้ดี
 • อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้

หากมีคุณสมบัติดังนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ภาษาอังกฤษ TOIEC เกิน 750 ได้ค่าทักษะเพิ่ม 3,000 บาท
 • สามารถใช้ Google Suites ได้ดี (Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Calendar)
 • บ้านอยู่ใกล้ศูนย์ควบคุมจราจร ลาดกระบัง หรือสามารถย้ายมาอยู่ในพื้นที่ลาดกระบังได้
 • สามารถขับรถได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

Benefits:

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ AIA (หลังผ่านทดลองงาน)
 • Incentive 
 • Training ให้เงินสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาท

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  หนองจอก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ

Mobinary Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที