11 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: BK-37906
Executive Assistant Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร

Job Description

 • ช่วยประสานงานนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักให้กับผู้บริหาร 
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Finansia Syrus Securities Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที