11 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-95854
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

Qualification

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

Job Descriptions

  • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า
  • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Finansia Syrus Securities Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที