งาน Agoda Services Co., Ltd. 34 ตำแหน่ง

24 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88419
IT Vendor Management and Procurement Assistant

Agoda is looking for an IT Vendor Management and Procurement Assistant for our head office in Bangkok

 

Agoda is Asia’s leading and fastest growing online hotel reservation website. Maintaining this position requires an incredible amount of data, a superior IT infrastructure, and world class talent to bring it all together. Are you interested?

 

Agoda’s IT department is a fast-paced environment where innovation and creative thinking matter; where passion for new technology applied in creative ways drives us to constantly improve the customer experience. We strive to create products and services that make a difference, and work hard to ensure continuous, consistent progress. And we never forget to have fun while doing it.

 

We are looking for somebody to fulfil an important IT procurement role. The ideal candidate will have a few years of experience in IT procurement in a global context (pricing negotiation, contract review, budget tracking, IT-specific purchasing experience), coupled with excellent English language skills.

 

Information Technology is Agoda’s core competency, and a career with us provides excellent growth opportunities in an exciting, multicultural environment.

 

 

Responsibilities

 • Negotiate, manage, coordinate, and support technology sourcing activities
 • Create, manage and analyze competitive bids
 • Execute new contracts, amendments and renewals as business needs dictate
 • Collaborates with the various technology teams to deliver vendor sourcing strategies (equipment standardization, vendor qualification)
 • Become a point of contact and develop relationships with Agoda technology vendors
 • Tracks expenditures against budgets (opex and capex), prepare reports to create transparency and actionable insights
 • Build and develop strong partnerships with Finance, legal and compliance teams
 • Identifies cost improvement opportunities and materializes savings

 

Scope

 • Global scale (covers all Agoda offices sites)
 • Desktop Hardware, Software and accessories
 • IT Professional Services
 • Telecommunication Services
 • Datacenter Infrastructure

 

Qualifications

 • Minimum of 3 years of experience in procurement, supplier management or contract management
 • High level of integrity
 • Fluent in English, both spoken and written
 • Excellent skills in analyzing and presenting data, along with creating actionable reports
 • Strong communication and relationship building skills

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจท่องเที่ยว
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Agoda Services Co., Ltd.
https://www.agoda.com/

Agoda is transforming travel for millions of customers across the globe. Headquartered in Asia, Agoda is one of the world’s largest online travel accommodation platforms. Founded in 2005 and part of the Booking group of companies (Nasdaq:BKNG), Agoda has a network of over 1 million accommodation options worldwide. Our web and mobile products provide a first-rate reservation service in 38 languages that uniquely combines local knowledge and local connections to provide the best deals for business and leisure travelers. Agoda employs over 3,500 professionals from 70 nationalities in locations around the globe. In every department – from engineering to customer experience – we provide an environment rich with creativity, collaboration, and experimentation, and the tools to work faster and smarter. At Agoda, we believe our people are our strength. We work hard and have fun, and we choose people who are dedicated to making things great. Specialties internet, software engineering, online travel, tech, e-commerce, software development, travel and tourism, data engineering, hotels, and information technology Headquarters Singapore, Singapore

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที