งาน บริษัท ไอเอ กรุ๊ป จำกัด 6 ตำแหน่ง

06 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-93124
Linguist/นักภาษาศาสตร์

นักภาษาศาสตร์
• จบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การกำกับข้อมูลภาษามาอย่างน้อย 1 ปี
• มีความรู้ทั่วไปด้านภาษาศาสตร์และภาษาไทยเป็นอย่างดี
• สามารถแยกแยะคำมูล คำประสม คำภาษาบาลี-สันสกฤต และคำยืมจากภาษาต่างประเทศได้
• สามารถระบุขอบเขตของคำภายในเนื้อความทั้งสั้นและยาวในภาษาที่ใช้จริงได้
• เข้าใจหลักทางภาษาศาสตร์เพื่อให้สามารถแยกแยะคำตามชนิดของคำ (part-of-speech tag) ภายในเนื้อความทั้งสั้นและยาวในภาษาที่ใช้จริงได้
• เข้าใจหลักภาษาศาสตร์เกี่ยวกับ วลี ประโยค ของภาษาไทย ในหลากหลายรูปแบบ
• สามารถระบุหน่วยจำเพาะ (named entity) เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ วันที่ ชื่อสินค้า ฯลฯ ภายในเนื้อความทั้งสั้นและยาวในภาษาที่ใช้จริง ตามคู่มือการกำกับข้อมูลได้
• สามารถออกแบบการกำกับ และเรียนรู้วิธีการกำกับข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถให้ความเห็นในการปรับปรุงคู่มือการกำกับข้อมูลได้


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

บริษัท ไอเอ กรุ๊ป จำกัด
iA group ดำเนินงานในธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ และจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน web application ,mobile application หรือด้าน AI  บรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง มุ่งเน้นให้ทุกคนพัฒนาตัวเองให้ถึงขีดสุดในสายงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ทำงานเป็นแบบทีม ซึ่งเป็นกันเองและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม   สวัสดิการ 1. ทำงาน จันทร์-ศุกร์  ให้อิสระในการเข้า-ออกงาน 2. ปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี 3. โบนัสปลายปี 4. ค่าทำงานล่วงเวลา(OT) ,ค่าเดินทางกรณี on-site 5. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต (หลังผ่านการทดลองงาน) 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. สังสรรค์,ท่องเที่ยวประจำปี 8. ส่งอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่บ.เห็นสมควร

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที